Xã hội

Nhân viên nhà xác "chết đứng" khi thi thể trong túi bật dậy, sự thật điên rồ phía sau gây phẫn nộ

https://video.molistar.com/2022_03/11/ntu8pd9psg04w8kww04gg84c/nhan-vien-nha-xac-chet-dung-khi-thi-the-trong-tui-bat-day-su-that-dien-ro-phia-sau-gay-phan-no1647003772.mp4