Xã hội

Người phụ nữ hô hấp nhân tạo, cứu sống cụ ông bị ngất xỉu

https://video.molistar.com/2022_03/06/kv9xhtoqahsg4c4k4s4gk888/nguoi-phu-nu-ho-hap-nhan-tao-cuu-song-cu-ong-bi-ngat-xiu31646556190.mp4