Xã hội

Người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khi vui chơi chỉ vì cháu bé vô tình đáp bóng trúng người con của mình

https://video.molistar.com/2022_06/09/6bsvh74w1280cos8ow0s8kkg/mong-co-quan-chuc-nang-som-dieu-tra-lam-ro-1654754751.mp4