Xã hội

Đến tiệm vàng xem hàng, người đàn ông bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy

https://video.molistar.com/2022_03/15/bxokvx4gq1sk8cssg8gwc8ww/den-tiem-vang-xem-hang-nguoi-dan-ong-bat-ngo-cam-soi-day-chuyen-bo-chay1647320016.mp4