Xã hội

Đến tiệm vàng xem hàng, người đàn ông bất ngờ cầm sợi dây chuyền bỏ chạy