Xã hội

Người đàn ông chi 350 triệu để hiện thực hóa mơ ước sống như một chú chó

https://video.molistar.com/2022_05/26/1ik75dx8qrwko8s4ks088o08/ong-anh-nay-co-so-thich-ky-la-qua-nhi-350trieu-thuchien-uocmo-lamcho-funny-thuvi-trending-foryou-xuhuong-molistar-mo1653571596.mp4