Xã hội

Ngư dân giải cứu con cá nhà táng dài 20m bị mắc cạn

https://video.molistar.com/2022_04/21/hsaaue3pis8c80c88c0c8ws8/dai-ca-ca-nha-tang-nay-di-choi-sao-ma-de-quen-loi-ve-the-nay1650506387.mp4