Xã hội

Ngay gần TP.HCM có 1 nơi đang gây sốt ngỡ như trời Tây, du thuyền và dàn siêu xe cực nét

https://video.molistar.com/2022_04/04/3y37sw5f0kao48gk4k0oc8os/ngay-gan-tphcm-co-1-noi-dang-gay-sot-ngo-nhu-troi-tay-du-thuyen-va-dan-sieu-xe-cuc-net1649043083.mp4