Xã hội

Netizen khoái chí khi "học trò chị Nguyệt thảo mai" khẳng định: "Đàn ông mạnh mẽ phải rửa bát, giặt quần áo"

https://video.molistar.com/2022_06/04/q51sx8gyqdc0kg0koksg8s4s/ong-hoang-thao-mai-that-la-dao-de-1654347066.mp4