Xã hội

Nam thanh niên ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác ăn cướp, khóa cửa hàng xóm để tiện "hành nghề"