Xã hội

Mưa gió lớn bất thường, 60 tàu thuyền ở Phú Yên bị sóng đánh chìm, mắc cạn

https://video.molistar.com/2022_04/01/g8xc8hpwhggk4og8kkgsssk0/mua-gio-lon-bat-thuong-60-tau-thuyen-o-phu-yen-bi-song-danh-chim-mac-can1648778486.mp4