Xã hội

Mưa gió lớn bất thường, 60 tàu thuyền ở Phú Yên bị sóng đánh chìm, mắc cạn