Xã hội

Mùa bóng chưa qua nhưng số phao cứu sinh trên các cây cầu ở Hà Nội đã bị "phao tặc" lột gần hết

https://video.molistar.com/2022_05/19/oafunk2s0fko4s40sk8ckgs4/sao-mon-do-nao-cung-lay-duoc-the-nhi-11652956019.mp4