Xã hội

Một thanh niên tuân thủ luật, đã uống rượu bia thì không lái xe

https://video.molistar.com/2022_06/24/teza4b60k2880c8gg4gkgkk0/thanh-nien-nay-dang-duoc-tuyen-duong1656039477.mp4