Xã hội

Một chút ấm lòng: Người thợ hồ có tâm và khối bên tông giữa đường

https://video.molistar.com/2022_05/27/rag976r3sk0c88o4os8ggkgs/cam-on-chu-tho-ho-co-tam-nhe1653657179.mp4