Xã hội

Mercedes Maybach S560 tông hàng loạt xe máy dưới hầm chung cư, 1 bảo vệ bị thương

https://video.molistar.com/2022_05/27/rmg2ujfpubkwog4k4soo4c0w/gio-ngoi-dau-cung-thay-hoa1653657452.mp4