Xã hội

Mẹ dẫn con đi cắt tóc, bà thấy mắc quá lại kéo ra tiệm mặc cả lấy lại tiền