Xã hội

Mẹ á hậu giật vương miện của hoa hậu trên sân khấu

https://video.molistar.com/2022_03/11/t6g55hltv3ko888kooso0og4/me-a-hau-giat-vuong-mien-cua-hoa-hau-tren-san-khau1646979438.mp4