Xã hội

Mâu thuẫn khi hành nghề trên biển, tàu cá hung hãn đâm chìm tàu bạn

https://video.molistar.com/2022_05/27/b7t2vfkqe8occow4wsgwk80c/o-dau-cung-co-xung-dot-11653657713.mp4