Xã hội

Màn đỗ ô tô siêu cồng kềnh nhưng vô cùng đẳng cấp suýt trở thành bí ẩn nếu không có camera ghi lại

https://video.molistar.com/2022_06/02/pkx3g3qz55w484ok0w440ogw/toi-cung-den-lay-pha-nay-cac-ong-a-dang-cap-qua1654174330.mp4