Xã hội

Lồng vách thép cuối cùng được đóng, nỗ lực đưa trụ bê tông lên trong sáng nay