Xã hội

Lợn rừng lao vào cửa hàng trang sức truy đuổi nhân viên chạy té khói

https://video.molistar.com/2022_06/02/o2se00rbeo00gwwssskg4kkk/u-la-troi-tru-bat-gioi-sao-lai-lac-vao-chon-nay-1654173817.mp4