Xã hội

Lời khai của cặp tình nhân tàn nhẫn: mỏi tay này đổi tay khác để tiếp tục tác động vật lý