Xã hội

Cha nghe tin đến bệnh viện thì con trai 18 tháng tuổi đã chết với nhiều vết bầm trên cơ thể

https://video.molistar.com/2022_06/02/rc5ff93u1uswck4w004cw4go/neu-nhu-vay-thi-qua-da-man-roi-mong-co-quan-dieu-tra-som-tim-ra-hung-thu-21654174242.mp4