Xã hội

Sẽ truy tố khung hình phạt cao nhất đối với "dì ghẻ" trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_05/05/e5aa0k6ma348s0goo4ckg84w/se-truy-to-khung-hinh-phat-cao-nhat-doi-voi-di-ghe-trong-vu-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-o-tphcm1651723332.mp4