Xã hội

Liên tục ghi điểm, VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam bị fan Thái nghi là trai giả gái, đòi kiểm tra giới tính

https://video.molistar.com/2022_05/19/sd6tplhv5j44800ksk4cw040/cdv-thai-lan-co-ve-mat-nien-tin-ve-gioi-tinh-11652955368.mp4