Xã hội

Liên tục cập nhật: Số lượng người tham gia cứu hộ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m đã hơn 350 người