Xã hội

Lạ lùng chàng trai TP.HCM mang cả trăm con kiến về làm thú cưng

https://video.molistar.com/2022_03/13/agomdijzvzksc0kg4gggk40o/la-lung-chang-trai-tphcm-mang-ca-tram-con-kien-ve-lam-thu-cung1647146875.mp4