Xã hội

Kinh hoàng: Chiếc xe tải phanh gấp quay ngang ra đường khiến nhiều người hốt hoảng chạy tán loạn

https://video.molistar.com/2022_05/29/dc8dgd2wa8g8ks448w0cckwc/chay-tan-loan-vi-chiec-xe-tai-phanh-gap-tren-doan-duong-tron-1653822089.mp4