Xã hội

Khung cảnh tuyệt mỹ của cung đường đèo nối "biển" và "hoa"

https://video.molistar.com/2022_03/09/11o6flrunbxcgs0gw0ockg48/khung-canh-tuyet-my-cua-cung-duong-deo-noi-bien-va-hoa1646829904.mp4