Đời sống xã hội

Không may chạm vào đường điện 3 pha bị nổ, người đàn ông bị bỏng nặng

Cộng đồng nổi bật