Xã hội

Không may chạm vào đường điện 3 pha bị nổ, người đàn ông bị bỏng nặng

https://video.molistar.com/2022_06/14/guqnbmdk17kkckog8080kok4/thuong-chu-cung-vi-mieng-com-manh-ao-mong-chu-binh-phuc1655174347.mp4