Xã hội

Hy hữu sự cố đàn ong bám vào động cơ máy bay từ Phú Quốc đi Hà Nội

https://video.molistar.com/2022_04/17/f7yc347226o88o4k4k4cco4g/hy-huu-su-co-dan-ong-bam-vao-dong-co-may-bay-tu-phu-quoc-di-ha-noi-11650186407.mp4