Xã hội

Không có phép màu nào: Tìm thấy cháu bé 6 tuổi, người dân Hội An đi theo xe cứu thương để tiễn biệt

https://video.molistar.com/2022_05/19/mhcqkyuijxckoo4c0owkoggc/cau-mong-cho-con-den-mot-noi-that-binh-yen-va-co-that-nhieu-hanh-phuc1652955156.mp4