Showbiz

Hoa hậu Giáng My bị yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh ngồi trên nóc di tích nhà cổ gây phản cảm

https://video.molistar.com/2022_05/15/dvvio74govswg0wwgs880gcg/hoa-hau-giang-my-bi-yeu-cau-go-bo-hinh-anh-ngoi-tren-noc-di-tich-nha-co-gay-phan-cam1652598244.mp4