Xã hội

Không có mặt đúng thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng

https://video.molistar.com/2022_06/08/9faor5hzpgwsk44oo84cgw44/ai-con-trong-do-tuoi-nvqs-nen-chu-y-1654677909.mp4