Xã hội

Khởi tố vụ án bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội, liên quan đến vụ test kit Việt Á

https://video.molistar.com/2022_06/10/31bphbkflvy80w0s888s8w84/bat-khan-cap-giam-doc-cdc-ha-noi-lien-quan-den-vu-kit-test-viet-a-1654866523.mp4