Xã hội

Khoảnh khắc xe tăng tông sập cổng Dinh Độc Lập 30/4/1975

https://video.molistar.com/2022_04/30/b3voppx1ffkk440gkg8c0ggc/khoanh-khac-xe-tang-tong-sap-cong-dinh-doc-lap-30-4-1975-11651305492.mp4