Đời sống xã hội

Khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng, xoay 180 độ và gãy làm đôi khi hạ cánh

Cộng đồng nổi bật