Xã hội

Khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng, xoay 180 độ và gãy làm đôi khi hạ cánh

https://video.molistar.com/2022_04/08/jzajszclflcow4sgc8wcgkk4/khoanh-khac-may-bay-truot-khoi-duong-bang-xoay-180-do-va-gay-lam-doi-khi-ha-canh1649407815.mp4