Xã hội

Khoảnh khắc kinh hoàng khi máy bay Trung Quốc chở 132 người lao thẳng xuống núi chỉ trong vài giây

https://video.molistar.com/2022_03/22/rmvwxd6l4z4sgw0cwks884kw/khoanh-khac-kinh-hoang-khi-may-bay-trung-quoc-cho-132-nguoi-lao-thang-xuong-nui-chi-trong-vai-giay1647948992.mp4