Xã hội

Khóa trái cửa xịt hơi cay vào nhà người khác và cái kết: không thể nào ngờ tới được

https://video.molistar.com/2022_05/09/tvai17lz2r4os0co0kcwo0gs/khoa-trai-cua-xit-hoi-cay-vao-nha-nguoi-khac-va-cai-ket--khong-the-nao-ngo-toi-duoc1652064409.mp4