Đời sống xã hội

Hướng dẫn viên đi giày cao gót trên song sắt Nhà tù Côn Đảo bình thản như đi chơi, du khách coi mà phát hoảng!

Cộng đồng nổi bật