Xã hội

Hoang mang: Hạt thơm khử mùi khẩu trang hay Viên bấm đầu lọc thuốc lá??!

https://video.molistar.com/2022_05/04/awr7kbteki88o0gkg8wos048/snaptik7093450973707767042molistarofficialfullhd1651634427.mp4