Xã hội

Hành khách thót tim giây phút sà lan chở cát va chạm với sà cát lái, phần đuôi thủng 2 mét