Đời sống xã hội

Hàng ngàn người dân nằm vật vờ ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật

Cộng đồng nổi bật