Xã hội

Hàng ngàn người dân nằm vật vờ ở bãi cỏ để chờ tắm biển Vũng Tàu chiều Chủ nhật

https://video.molistar.com/2022_04/10/r5qvvkz7mmoc0gk88gco4k40/hang-ngan-nguoi-dan-nam-vat-vo-o-bai-co-de-cho-tam-bien-vung-tau-chieu-chu-nhat1649592021.mp4