Xã hội

Giữa vũng nước, ngọn lửa vẫn bốc lên phừng phừng, thậm chí còn đun nấu nước: Hiện tượng gì đây?

https://video.molistar.com/2022_03/13/pc1cmpodcg0wkscscgo0c4cc/giua-vung-nuoc-ngon-lua-van-boc-len-phung-phung-tham-chi-con-dun-nau-nuoc--hien-tuong-gi-day1647163162.mp4