Xã hội

Giữa vũng nước, ngọn lửa vẫn bốc lên phừng phừng, thậm chí còn đun nấu nước: Hiện tượng gì đây?