Xã hội

Giữa đêm khuya bất chợt thấy bàn tay thò ra từ đèn trần khiến cả nhà kinh hồn

https://video.molistar.com/2022_03/09/mpyrbdndicgggskw048wkksg/giua-dem-khuya-bat-chot-thay-ban-tay-tho-ra-tu-den-tran-khien-ca-nha-kinh-hon1646829409.mp4