Xã hội

Giải cứu cô gái lao ra đường chặn xe đầu kéo, “cố thủ” trên bồn chở xi măng

https://video.molistar.com/2022_03/13/hn2d6p9qlb4koos44w04084k/giai-cuu-co-gai-lao-ra-duong-chan-xe-dau-keo-co-thu-tren-bon-cho-xi-mang-11647146208.mp4