Xã hội

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, dự báo vượt 30.000 đồng/lít

https://video.molistar.com/2022_03/09/zvzt02z6gao0o84c88wwscsg/gia-xang-dau-tiep-tuc-tang-manh-du-bao-vuot-30000-dong-lit1646830582.mp4