Xã hội

Giá vàng tiếp tục lao dốc thẳng đứng, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

https://video.molistar.com/2022_03/10/84lkic4nmqkgggo0okoskkkw/gia-vang-tiep-tuc-lao-doc-thang-dung-nguoi-mua-lo-hon-7-trieu-dong-luong-chi-sau-3-ngay1646894237.mp4