Xã hội

Gia chủ hốt hoảng khi trần nhà rung lắc dữ dội và sau đó là sự xuất hiện của "vị khách từ trên trời rơi xuống"

https://video.molistar.com/2022_05/06/bkyyfuycuv40cck8gckocwok/dung-voi-cau--khach-hang-la-thuong-de-luon1651807223.mp4