Xã hội

Gặp lại anh đánh giày câm nơi vỉa hè Sài Gòn: Chú chó mù chẳng còn bên anh nhưng "người bạn" mới vẫn cùng anh rong ruổi

https://video.molistar.com/2022_05/10/6o158tv8ipc8ssc00wgso4sc/cuoc-song-hien-tai-cua-anh-danh-giay-cam-va-chu-cho-mu-tung-gay-bao-mang-xa-hoi1652173386.mp4