Đời sống xã hội

Gặp lại anh đánh giày câm nơi vỉa hè Sài Gòn: Chú chó mù chẳng còn bên anh nhưng "người bạn" mới vẫn cùng anh rong ruổi


Cộng đồng nổi bật