Xã hội

Du khách ở TP.HCM sắp được ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng

https://video.molistar.com/2022_04/13/3p0xp5wpo0mc0g8goowo0oow/du-khach-o-tphcm-sap-duoc-ngam-thanh-pho-tu-tren-cao-bang-truc-thang1649815235.mp4